องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพูนพันธ์ สว่างแสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา โดยมี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นเกียรติในการร่วมงานครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง