องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ พิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ พระอุโบสถวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง