องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๓๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง