องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

มอบหมายให้นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง