องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และร่วมมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง