องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปักกลด ณ วัดอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมการถวายน้ำปานะในครั้งนี้ และกำหนดฉันเช้าวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง