องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่๑ กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเดอะฮอลล์ ๒ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา