องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายวรากร มณฑาทิพย์ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในส่วนภูมิภาค โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร