องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่  25 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะแด่วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ อนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง