องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายวิเชียร อ่อนนิ่ม ส.อบจ.อำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ และอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานพิธีฯ ณ บริเวณมณฑลพิธี (บริเวณทางเข้าวัดไร่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง)