องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๓๐น.  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง