องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายเทพพิทักษ์ ศรีวิไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือโปงและอนุรักษ์เรือโบราณ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดฯ และนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีการแข่งขันเรืองโปง ในครั้งนี้ด้วย ณ ท่าน้ำวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง