องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายศุภวัตร ปิ่นวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเกิดความสามัคคีต่อกัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณคลองชลประทาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง