องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรำลึกขุนรองปลัดชู “วีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีฯ ณ อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง