องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแถลงข่าว งานศาลเจ้าอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๗ แนวคิดงานปีนี้มีชื่อว่า “๔๕ ปี แห่งความศรัทธา ร้อยรวมใจประชา สืบสานประเพณี ด้วยความสามัคคี สู่วิถีชาวชุมชนตลาดอ่างทอง โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยนายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกำหนด วันจัดงานศาลเจ้าพ่อกวนอูประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) เทศกาลตรุษจีน
-วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์วันสิ้นปี เป็นวันไหว้
-วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
-วันอังคาร ๑๓ กุมภาพันธ์ วันรับเจ้าฯ

๒) เทศกาลหง่วนเซียน(โคมไฟ)
-วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗๓) เหล่าโจ้วแซ วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอูปางบุ๋น โดยมีการจัดเตรียมขบวนแห่ของพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเตรียมให้การสนับสนุนกิจกรรม อัญเชิญเทพเจ้าฯมังกรทอง สิงโต ล่อโก้ว งานแสดงงิ้วตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และคาราวานจำหน่ายสินค้า ๑๐ วัน
-วันอาทิตย์ ๑๖ มิถุนายน ขบวนแห่กลางคืน
-วันจันทร์ ๑๗ มิถุนายน ขบวนแห่กลางวัน รอบตลาดเมืองอ่างทอง
-วันอังคาร ๑๘ มิถุนายน ทำบุญ ทานเลี้ยงเปียของ
-วันพฤหัสบดี ๒๐ มิถุนายน วันส่งเจ้าฯ

๔) เทศกาลทิ้งกระจาด (ซีโก) เทศกาลงานบุญเดือนเจ็ดจีน -มีการแสดงงิ้วตั้งแต่วันที่ ๓-๗ สิงหาคม
-วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม วันเชิญเจ้าฯ
-วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม วันไหว้เจ้าฯ
-วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม วันทิ้งกระจาด
-วันพุธที่ ๗ สิงหาคม วันส่งเจ้าฯ

๕) วันสารทจีน
-วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม

๖) ปึงเถ่ากงม่า ใต้ แช
-วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน