องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 66 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฯ