องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงเรือร่วมโครงการงานประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ๑๒ วัด ริมแม่น้ำน้อยอำเภอวิเศษชัยชาญ (วัดฝาง,วัดช้าง,วัดไร่,วัดตูม,วัดอ้อย,วัดขุมทอง,วัดสำโรง,วัดราชสกุณา(นก),วัดวิเศษชัยชาญ,วัดสนาม,วัดท่าช้าง และวัดทำนบ) พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนเรือประเภทความพร้อมเพรียงและความสวยงาม