องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพัฒนชัย สีนอเพีย ผู้อำนวยการกองช่าง และ ปลัดอำเภอไชโย ลงพื้นที่กำกับดูแลการปรับสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง