องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๐๖ บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หลังจากชาวบ้านประสบปัญหาการสัญจรที่ลำบาก เนื่องจากสะพานเดิมมีขนาดความกว้างที่น้อย และได้แวะตรวจเยี่ยมชมการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ.๐๑- ๐๐๖ บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง