องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอนุวัตร มากประมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต อ.โพธิ์ทอง , คณะผู้บริหาร และกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนบริเวณสายทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.๔-๐๓๖ เส้นทางเข้าหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง หลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ต.โคกพุทรา ว่าถนนบริเวณนั้น มีความชำรุดเสียหายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยมีนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง , นายสุวิน ทองมั่น นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา , ผู้ใหญ่ธรรมรงค์ ภู่วิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ ต.โคกพุทรา และทีมงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย