องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๓ บ้านหนอง – บ้านโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง