องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง, นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง, นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้, นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ทีมผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วย