องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบยาสามัญประจำบ้าน     ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯ และกองช่าง นำรถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ มาให้บริการกับประชาชนเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยจะหมุนเวียนให้บริการน้ำให้ครบทุกหมู่บ้านใน ต.โผงเผง ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕