องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง เขต ๑ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ยี่ล้น , ต.สาวร้องไห้ , ต.ไผ่วง ,ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง