องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางรัตนี ปกป้อง ส.อบจ.เขต ๑ อ.โพธิ์ทอง ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ,คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรำมะสัก มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง ทั้งสิ้น จำนวน ๗ ราย ณ เทศบาลตำบลรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง