องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายเพิ่มวิทย์ หวังสะแล่ะห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอไชโย และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย