องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ราย และ มอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับเกียรติจากนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วย