องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ อ.เมืองอ่างทอง , อ.ไชโย , อ.แสวงหา และ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗