องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ต.ม่วงเตี้ย , ต.ศาลเจ้าโรงทอง และ ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗