องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา , คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อมอบกายอุปกรณ์ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลสีบัวทอง ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในพื้นที่ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง