องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.สายทอง ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในพื้นที่ ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง