องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เขต อำเภอสามโก้ เพื่อมอบอุปกรณ์ ไม้เท้าสามขา รถเข็นคนพิการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ได้ใช้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอ่างทอง เขต๒ , นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ ,นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ ,ทีมผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบอุปกรณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง