องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ร่วมส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ให้กับ อบต.บ้านพราน

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์ สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานโดยมีนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กำนันพรณิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน และอสม.ในพื้นที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง อบจ.อ่างทองคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/Coyyu7jauxxbZAxh/?mibextid=WC7FNe