องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจพร้อมมอบข้าวสาร ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖” ซึ่งมีวาระครบ ๑๓๑ ปี โดยได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง