องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

🚬❌วันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๗
“ร่วมปกป้องเยาวชน และคนในสังคมจากบุหรี่ไฟฟ้า”

เยาวชนและคนรุ่นใหม่กำลังได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า เพราะไอน้ำมันระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายมากมาย

♦นิโคติน ทำให้เสพติด

♦สารหนู ทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ

♦แคดเมียม-ตะกั่ว สารก่อมะเร็ง

เลิกบุหรี่ทุกชนิด 📞โทรฟรี ๑๖๐๐

ps://www.thailandquitline.or.th/site