องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายพิริยะ ฉันทะดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง