องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

#แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม หรือแบบแจ้งข้อมูลออนไลน์ได้ที่ลิงค์ 👉https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0JAKnt3kunj9gdzCu4A0nvde2CLZH3RZ93m8lBnK3wqSr95VdzH7robdo_aem_AZAyO3owQeD_y7lE0RnRJV_slXNybg8IXoUWY0bIOU_1mR94RrTGz5o7WgTAVavkR6hqY4U4cLFny-636qW3Cssk#/main

#ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแจ้งเหตุที่ไม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิดังต่อไปนี้