องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.angt.go.th/wp-content/uploads/2023/06/BRW0C96E6974904_013563.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:780px" aria-label="ฝัง <a href="https://www.angt.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89-31/">สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</a><br>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด