องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ ๑ และ คนที่ ๒ ลงพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ ๔ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานและสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮชนิดบูมยาวเพิ่มเติมอีกคัน และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งการระบายน้ำให้ไวขึ้น พร้อมมอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ช่วยกันทำงานป้องกันน้ำท่วมในครั้งนี้