องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโรงช้างหมู่ที่๑๐ และองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง