องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายเทพพิทักษ์ ศรีวิไล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้กับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ประจำปี งปม. 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2566