องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดโครงการ อบจ. พม. ร่วมใจสร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ อบจ. พม. ร่วมใจสร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง