องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง