องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเยี่ยมชมอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองช่าง ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร (แก้มหนองใหญ่) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/qd3nTuaMZ4hqkNn3/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/6fr96wAwruWsDYRP/?mibextid=WC7FNe