องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมสร้างกระแส “ชาวอ่างทอง หมั่นออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต พิชิตโรคร้าย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง”

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายนิทัศน์ กลัดแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมออกกำลังกาย ก้มเงย หมุนบิดยืดร่างกาย ในกิจกรรมการขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมสร้างกระแส “ชาวอ่างทอง หมั่นออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต พิชิตโรคร้าย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬามวลชนให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยใช้การเดิน วิ่ง หรือกิจกรรมทางกาย เล่นกีฬาสื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/hdk2o6twdp57Wz1b/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/evapvjAxQM7m3fWZ/?mibextid=WC7FNe