องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทองร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๔๕ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/qS5ffefcJVXNSyoX/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/meMRvyDanBztp64a/?mibextid=WC7FNe