องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/guhXp2kKbuYoBQrD/?mibextid=WC7FNe