องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมผิวทางจราจร

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมผิวทางจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรบนถนนและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/nsZywEkZR8Q5oJyU/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/sCs5WnRdL1d8QSi7/?mibextid=WC7FNe