องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง มอบน้ำดื่มให้กับหน่วยงานต่างๆ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบน้ำดื่ม ให้กับหน่วยงานต่างๆดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ในพิธีเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด

๒. ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในการจัดงาน “รวมใจวันท้องถิ่นไทยอ่างทอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗” จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด

๓. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ใน “โครงการ Green Universal Design บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” จำนวน ๕๐๐ ขวดณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง