องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ ประชาชนทั่วไป ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี – เอก ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๙๔ คน และมอบหนังสือ “สถาบันกษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือน” แก่บรรณารักษ์ห้องสมุดในจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓๐ แห่ง โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิโสภณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมถวายสักการะและปัจจัยไทยธรรมแก่ท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิโสภณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/agS6UYDYgT8sXABd/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/XTH1pzhY6g4FqUWU/?mibextid=WC7FNe